Minulý měsíc se rozhodovalo o letošním konání tradiční čimelické Výstavy květin. Měl by to být 34. ročník.

Zahradnictví Zámeckou zahradu převzal nový provozovatel Ing. M. Trávníček z Milevska, který by chtěl v tradičním organizování výstav pokračovat. Domluvili jsme se na spolupráci. V zahradnictví jsme zanechali veškerý výstavní materiál. Pan Trávníček by připravil areál a prodejní část, já bych organizovala výstavní expozice. Hledala se také nová domluva mezi novým provozovatelem zahradnictví a Obcí Čimelice, která je nedílnou součástí organizace výstavy. Organizování výstavy je pro provozovatele v zastaralém zahradnictví poměrně finančně i pracovně náročné a je třeba najít vhodnou oboustranně prospěšnou spolupráci.

Zastupitelstvo obce se rozhodlo snahu o pokračování tradice pořádání výstav podpořit. Vzhledem k pokročilému datu a nepřehledné společenské situaci se však zastupitelstvo rozhodlo nepořádat výstavu v letošním roce, ale odložit ji na příští rok 2023 a začít ji organizovat již tradičně od začátku příštího kalendářního roku.

 Doufejme, že celospolečenská situace již umožní v klidu tuto akci uspořádat a navázat tak na úspěšnou tradici. Věřím, že i tradiční účastníci, vystavovatelé, nám zůstanou věrní i přes delší časovou odmlku. Všichni, s kterými jsem nedávno mluvila, by se rádi do Čimelic zase vrátili kvůli příjemné atmosféře a vstřícným podmínkám. Snad vydrží do příštího roku i pan ing. M. Trávníček a zaměstnanci zahradnictví, kteří mají do organizování tradičních čimelických výstav velkou chuť!

Čimelická výstava květin je složitou akcí, která samozřejmě v obecních podmínkách a v prostředí netypického výstaviště přináší organizátorům mnoho starostí. Věřím, že to pak vyváží radost a ohlasy návštěvníků, možnost podívat se na množství krásných květů a um zahradníků i floristů. Také já doufám, že se podaří úspěšně navázat a tradici udržet a pokud to bude v mých silách, ráda se na tom budu podílet.

Ing. Hana Chvalová, zahradnice, Čimelice

foto autorka